ÇALIŞTAYLAR

30 Haziran 2022 Çalıştay Programı

Nurtekin Erkmen- SBD-SPORAK Görev Yetki ve Sorumlulukları

Funda Koçak- Öz Değerlendirme Raporu Hazırlamada Dikkat Edilecek Hususlar

Emre Belli- Kurumların Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

Dilşad Mirzeoğlu – SBD Çıktıları, Disipline Özgü Ölçütler ve Değerlendirme Formları

ÇALIŞTAY SUNUM DOSYALARI

N. Erkmen –SBD-SPORAK Görev Yetki ve Sorumlulukları

F.Koçak– Öz Değerlendirme Raporu Hazırlamada Dikkat Edilecek Hususlar

E.Belli – Kurumların Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

D.Mirzeoğlu – SBD Çıktıları, Disipline Özgü Ölçütler ve Değerlendirme Formları