VİZYON

Spor bilim kültürü ve değerlerini gözeterek ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören niteliklere sahip, alanında Türkiye’ nin önder kurumu olarak, gerçekleştirdiği bilimsel ve uygulamalı çalışmalarla ulusal ve uluslararası düzeyde geleceğin şekillendirilmesine temel oluşturacak bilgileri üreten ve Spor Bilimleri Fakülteleri, Uygulamalı Bilimler Fakülteleri ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları ‘nın dış kalite güvencesi ve program akreditasyon faaliyetlerinin yürütülmesi sağlayan bir bilim merkezi olmak.

Spor Bilimleri Derneği, ulusal ve uluslararası kongreler, sempozyumlar, atölye çalışmaları ve seminerler aracılığı ile yeni teknikleri duyurarak dünya genelinden toplanılan bilgilerin yaygınlaştırılması için çalışmayı, ayrıca spor bilimlerinde akademik unvan sahibi veya olmak için çaba harcayan üyelerine araştırmalarında yardımcı olmayı veya projelendirilmiş araştırmalara katılarak desteklemeyi, spor biliminin ülkemizde gelişimine yardımcı olmayı, ve bu amaçla ilgili olarak ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmayı aynı zamanda Spor Bilimleri Fakülteleri, Uygulamalı Bilimler Fakülteleri ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları ‘nın dış kalite güvencesi ve program akreditasyon faaliyetlerinin yürütülmesini misyon edinmiştir.

MİSYON