BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR/SPOR BİLİMLERİ TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULLARI MÜDÜRLERİ BİRLİĞİ (BESBİR)

KISA TARİHÇE

Beden Eğitimi ve Spor/Spor Bilimleri Teknolojisi Yüksekokulları Müdürleri Birliği (Besbir) Yüksekokul Müdürleri Toplantısının Organizasyonunu Düzenleyen Prof. Dr. Mitat Koz’un Önerisi ve Diğer Toplantı Katılanlarının Bu Öneriyi Desteklemeleri ile 02 Kasım 2018 Tarihinde Saat 18.00’de Antalya’da Yapılan Toplantıda Beden Eğitimi Ve Spor/Spor Bilimleri Teknolojisi Yüksekokulları Müdürleri Birliği (Besbir) Kurulmuş Ve Yönergesi Kabul Edilmiştir.

Kısa Tarihçe

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR/SPOR BİLİMLERİ TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULLARI MÜDÜRLERİ BİRLİĞİ (BESBİR)
YÜKSEKOKUL MÜDÜRLERİ TOPLANTISININ ORGANİZASYONUNU DÜZENLEYEN PROF. DR. MİTAT KOZ’UN ÖNERİSİ VE DİĞER TOPLANTI KATILANLARININ BU ÖNERİYİ DESTEKLEMELERİ İLE 02 KASIM 2018 TARİHİNDE SAAT 18.00’DE ANTALYA’DA YAPILAN TOPLANTIDA BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR/SPOR BİLİMLERI TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULLARI MÜDÜRLERİ BİRLİĞİ (BESBİR) KURULMUŞ VE YÖNERGESİ KABUL EDİLMİŞTİR.
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR/SPOR BİLİMLERİ TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULLARI MÜDÜRLERİ BİRLİĞİ (BESBİR) YÖNERGESİ’Nİ OKUMAK VE İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Yürütme Kurulu Üyeleri

Beden Eğitimi ve Spor/Spor Bilimleri Teknolojisi Yüksekokulları Müdürleri Birliği (BESBİR) Yürütme Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Reşat KARTAL (Başkan)- Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Doç. Dr. Umut BAŞOĞLU (Üye)- Nişantaşı Üniversitesi
Doç. Dr. Servet REYHAN – (Üye) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Doç. Dr. Hüseyin Nasip ÖZALTAŞ (Üye)- Dicle Üniversitesi
Doç. Dr. Yakup AKTAŞ (Üye)- Harran Üniversitesi
Doç. Dr. Tevfik Cem AKALIN (Üye)- Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yılmaz ALBAYRAK (Üye)- Gümüşhane Üniversitesi

Komisyonlar

BESBİR Antrenörlük Eğitimi Bölüm Programları Komisyonu
Prof.Dr. Mürsel BİÇER– Gaziantep Üniversitesi
Doç. Dr. Serkan İBİŞ– Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed ÇELİK– Batman Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Aliye MENEVŞE– İstanbul Esenyurt Üniversitesi

BESBİR Spor Yöneticiliği Bölüm Programları Komisyonu
Prof. Dr. Hasan KASAP– İstanbul Bilgi Üniversitesi
Doç. Dr. Umut Davut BAŞOĞLU– İstanbul Nişantaşı Üniversitesi
Doç. Dr. Hatice İLHAN ODABAŞ– İstanbul Haliç Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Savaş AYHAN– Dicle Üniversitesi

BESBİR Rekreasyon Bölüm Programları Komisyonu
Doç. Dr. Umut Davut BAŞOĞLU– İstanbul Nişantaşı Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Turgay TURAN– İstanbul Haliç Üniversitesi

Duyurular

Toplantı Duyurusu
Beden Eğitimi ve Spor/Spor Bilimleri Teknolojisi Yüksekokulları Müdürleri Birliği /BESBİR) üçüncü toplantısı 15 Kasım 2019 tarihinde Lara/Antalya’da, 17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi esnasında yapılacaktır.

Toplantı gündemini okumak ve indirmek için tıklayınız.

Toplantı Duyurusu
Beden Eğitimi ve Spor/Spor Bilimleri Teknolojisi Yüksekokulları Müdürleri Birliği /BESBİR) ikinci toplantısı 4 Mayıs 2019 tarihinde Muş Alparslan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi Ana Salonda yapılacaktır.
Toplantı gündemini okumak ve indirmek için tıklayınız.