SPOR BİLİMLERİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

 BAŞKAN

Prof. Dr. İbrahim YILDIRAN

Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi


BAŞKAN YARDIMCILARI

Prof. Dr. Ömer ŞENEL

Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

Prof. Dr. Haydar DEMİREL

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

GENEL SEKRETER 

Doç. Dr. Tuba MELEKOĞLU

Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

MUHASİP ÜYE 

Doç. Dr. Funda KOÇAK

Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

ÜYELER

Prof. Dr. Esin Esra 

ERTURAN ÖĞÜT

Fenerbahçe Üniversitesi

 

Prof. Dr. Hürmüz KOÇ

    Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

 

Prof. Dr. Akın ÇELİK

                  Trabzon Üniversitesi

 

Prof. Dr. Serdar ELER

Gazi Üniversitesi

Onur Kurulu

Üyeler

Prof. Dr. Suat KARAKÜÇÜK

Yozgat Bozok Üniversitesi

Prof. Dr. Mitat KOZ

Doğu Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. İlhan TOKSÖZ

Trakya Üniversitesi

Denetim Kurulu

Üyeler

Prof. Dr. Tahir HAZIR

Hacettepe Üniversitesi

Doç. Dr. Pınar KARACAN DOĞAN

Gazi Üniversitesi

 

Doç. Dr. Sümer ALVURDU

 Gazi Üniversitesi