AKREDİTASYON BELGELER

SBD Özdeğerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu 

Ara Rapor Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Konular (1.0 – 2019)

Öz Değerlendirme Raporu Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Konular (1.0 – 2019)

Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri (21.03.2021) (1.1-2021)

Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri (1.1 – 2019)

Program Değerlendiricisi Raporu (Versiyon 1.1 – 2021)

Öğrenci Değerlendirici Raporu (1.0 – 2019) (1)

Program Değerlendirme Çizelgesi (1.0 – 2019) (1)

Değerlendirme Kılavuzu (1.0 – 2019) (1)