Belgeler

SPOR BİLİMLERİ DERNEĞİ Tüzüğü ile bu tüzük gereği oluşturulan ve SPORAK etkinliklerinde kullanılmakta olan yönetmelik, yönerge ve diğer belgeler aşağıda listelenmiştir.

NOT: SBD ve SPORAK yürüttüğü düzenli akreditasyon faaliyetleri sonucunda elde ettiği birikimleri kurumlara özgü özel bilgilerin saklanması dışında; genel yaklaşımlar, sonuçlar ve etkiler açısından en geç iki yılda bir analiz ederek, spor bilimleri alanında var olabilecek yapısal sorunları (mevzuat, sistem, insan kaynağı vb.) içeren genel değerlendirme raporlarını alanın sürekli gelişimine katkı sağlamak amacıyla kamuoyuna ilan edecektir.

Kalite değerlendirme tescil belgemize ulaşmak için tıklayınız. (https://sporbilimleri.org.tr/uploads/1595926542deb39425805755817.pdf)

Tüzük

Spor Bilimleri Derneği tüzüğü (14.11.2019-Güncel)
https://sporbilimleri.org.tr/uploads/1575276826c64e2847269598830.pdf

Spor Bilimleri Derneği Tüzüğü (01.11.2018)
https://www.sporbilimleri.org.tr/uploads/155609425633a18979446445872.pdf

Spor Bilimleri Derneği Tüzüğü (19.03.2017)
https://sporbilimleri.org.tr/uploads/15755277559e611506793791646.pdf

Yönetmelikler

SBD Çalışma Yönetmeliği
https://sporbilimleri.org.tr/uploads/1575294498596cd489121749136.pdf

Yönergeler

Aday Belirleme Komitesi Yönergesi (1.0-2019)
https://sporbilimleri.org.tr/uploads/15773488930937a460312563918.pdf

Arşivleme Yönergesi (1.0-2019)
https://sporbilimleri.org.tr/uploads/15752777051f879595796249534.pdf

Değerlendirme Ölçütlerinin Belirlenme Usulleri Yönergesi (1.0-2019)
https://sporbilimleri.org.tr/uploads/1575277705a638e820814955619.pdf

Değerlendirme ve Akreditasyon Uygulama Esasları Yönergesi (1.0-2019)
https://sporbilimleri.org.tr/uploads/157527770587df2490399283780.pdf

Eğitim Komitesi Yönergesi (1.0-2019)
https://sporbilimleri.org.tr/uploads/15752777055d5df4031278735.pdf

Sürekli İyileştirme Komitesi Yönergesi (1.0-2019)
https://sporbilimleri.org.tr/uploads/1575294280007dc759681926104.pdf

Kalite Süreçleri Yönergesi (1.0-2019)
https://sporbilimleri.org.tr/uploads/1575277705f0167940684354293.pdf

Değerlendiriciler ve Kurumlar İçin Belgeler

LİSANS PROGRAMLARI

1. 2020 Lisans Programları Başvuru Formu (1.0-2019) / Word Hali
https://sporbilimleri.org.tr/uploads/15820131730937a342249796210.pdf

2. Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri (1.0 – 2019) / Word Hali
https://sporbilimleri.org.tr/uploads/1575278209df2cd81915982206.pdf

2. Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri (1.1 – 2021) / Word Hali

3. Lisans Programları Özdegerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu (1.0-2019) / Word Hali https://sporbilimleri.org.tr/uploads/1575278209b6a9b48618845247.pdf

4. Özdeğerlendirme Raporu Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Konular (1.0-2019) / Word Hali https://sporbilimleri.org.tr/uploads/1575278209d3b0411382293233.pdf

5. Ara Rapor Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Konular (1.0-2019) / Word Hali
https://sporbilimleri.org.tr/uploads/15752782092d47427301119405.pdf

6. Lisans Programları Program Değerlendiricisi Raporu (1.0-2019) / Word Hali
https://sporbilimleri.org.tr/uploads/157527820905797824749911676.pdf

6. Lisans Programları Program Değerlendirici Raporu (1.1-2021) / Word Hali

7. Lisans Programları Öğrenci Değerlendirici Raporu (1.0-2019) / Word Hali
https://sporbilimleri.org.tr/uploads/15752782092abd9925140332586.pdf

8. Program Değerlendirici Çizelgesi (1.0-2019) / Word Hali
https://sporbilimleri.org.tr/uploads/1575278209b9b4c816201156449.pdf

9. Değerlendirme Klavuzu (1.0-2019) / Word Hali
https://sporbilimleri.org.tr/uploads/1575278209a472f135773107868.pdf

DİĞER BELGELER

Değerlendirme Takım Üyelerinin Değerlendirilmesi (1.0-2019)
https://sporbilimleri.org.tr/uploads/1575279359635e1814861471879.pdf

Etik Kurallar (1.0-2019)
https://sporbilimleri.org.tr/uploads/1575279359d1def953301662507.pdf

Kalite Politikası (1.0-2019)
https://sporbilimleri.org.tr/uploads/157527935916bf7257451145905.pdf

Akreditasyon Bedelleri (1.0-2019)
https://sporbilimleri.org.tr/uploads/157527935976ad911385870135.pdf

Akreditasyon Bedelleri (1.1-2021)
https://sporbilimleri.org.tr/uploads/163817025111ef692966719991.pdf

Ulusal Akreditasyon Çalışmaları Sözleşmesi
https://sporbilimleri.org.tr/uploads/163817051817d56703941480123.pdf