Mutlak doğru bir sınav sistemi yoktur, ancak doğruyu bulma girişimi vardır. Dolayısıyla, bir sistemi basitleştirerek iyi veya kötü, doğru veya yanlış demek gerçekçi veya akılcı değildir. Bu düşünceden yola çıkarak, 2024 yılı Spor Bilimleri Fakülteleri ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları özel yetenek sınavının merkezileşmesine ilişkin kararın üç ana başlıkta ciddi sorunları olduğuna ilişkin tespitlerimizi kamuoyuna arz ederiz.

 

  • Merkezi sınav sistemi kararının alınma süreci maalesef Dekanlar Konseyi Yürütme Kurulu tarafından sanki gizli bir formül üzerinde çalışılıyormuş gibi detaylandırılmadan, istişare edilmeden ve komisyon çalışmalarına fırsat verilmeden hızlıca uygulamaya geçildiği görülmektedir. Bu durum, sistemin kaotik bir hal almasına neden olmuştur.
  • Merkezi Sınavın pilot üniversitelerde uygulanarak revize edilme imkânı vermeden, tüm üniversitelerde uygulanması, bu sistemin gerçekte faydalı olup olmadığı ile ilgili eksikliklerin anlaşılmasını güçleştirecektir.
  • Sınavda uygulanacak fiziksel yeterlilik testlerinin (örneğin Illinois Çeviklik Testi gibi) farklı branşlara veya aynı branş içinde farklı mevkilere sahip olanların aleyhine olabileceği ve sporcu özgeçmişi hesaplamasının (örneğin, 3. Lig Futbol ile Hentbol Bölgesel Lig, Trampolin CimnastLig özgeçmiş puanlarının nasıl dengeli bir şekilde hesaplanacağı ve adil bir şekilde karşılaştırılacağı konusunda netlik olmadığı) muğlak ve standart dışı olduğu konularında endişeler bulunmaktadır.

 

Ayrıca;

Her okulun farklı şartları, öncelikleri, imkânları ve tercihleri olduğu göz önüne alındığında (örneğin, Erzurum/Kars bölgesindeki okulların kış sporlarına olan yatkınlığı ile Muğla/Antalya bölgesindeki okulların öncelikleri arasındaki farklar), neden ve nasıl merkezi bir sistemle tek tipleştirileceği konusu sorgulanmalıdır.

Illinois Çeviklik Testinin, adayların fiziksel/fizyolojik özelliklerine göre sınavı eşitlemeyeceği aksine ayrıştırabileceği bir gerçektir. Bu nedenle, özel yetenek sınavıyla öğrenci alan diğer disiplinler haricinde, neden sadece spor eğitimi veren kurumlarda merkezi sisteme geçilme kararının alındığını Dekanlar Konseyi’nin açıklaması gerekmektedir.

 

En kısa çözüm olarak, 2024 yılı için gönüllü okulların katıldığı bir pilot merkezi sistem uygulamasının yapılması ve sonuçlara göre revize edilerek değerlendirilmesi önerilmektedir.