14. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi

14. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, 11-12 Mayıs 2022 tarihleri arasında Afyon Kocatepe Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleşmiştir.

En İyi Sözel Bildiri Ödülü Alan Çalışmalar

Sporda Psikososyal Alanlar

Öz-seçim Müziğin Kuvvette Devamlılık ve Algılanan Zorluk Derecesi Üzerine Etkisi

Olgun Can Altunkan1, Ziya Koruç1, Deniz Durdubaş1

1Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Ankara

Hareket ve Antrenman Bilimleri

Geleneksel Ortalama Yanıt Zamanı Değerlendirmesine Alternatif Yeni Bir Yaklaşım

Arda PEKER, Hakan AS, Erkutay KAYA, Görkem Aybars BALCI, Özgür ÖZKAYA[1]

1Ege Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Antrenörlük Eğitimi Bölümü, İzmir

Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Derslerde Kullandıkları Ölçme ve Değerlendirmeye Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi

Ahmet Haktan SİVRİKAYA1, Yusuf İzzet EROL1

1Balıkesir Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü,   Balıkesir

Spor Sağlık Bilimleri

Farklı Olimpik Mesafelerde Simule Edilmiş Durgunsu Kayak Yarışmalarında MikroRNA’ların Akut Yanıtları

Sinem ÖZMEN1, Özkan IŞIK2, Gamze GÜNEY ESKİLER3

1Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sakarya

2Balıkesir Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Antrenörlük Eğitimi ABD, Balıkesir

3Sakarya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ABD, Sakarya 

Rekreasyon

Bireylerin Rekreasyonel Alan Kullanımında Müzikten Etkilenim Düzeylerinin İncelenmesi

Ramazan ÖZAVCI1, Eda ÖZKAN1

1Balıkesir Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor ABD, Balıkesir

 

Kongre Fotoğrafları