Loading...

SPORAK Tarihçe

SPORAK Tarihçe

Spor Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (SPORAK)

Spor Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu, spor eğitimi veren fakülte, yüksekokul ve bölüm programlarının değerlendirilmesi ve akreditasyonu için gereken çalışmaları yürütür. Spor Bilimleri Derneği'nin tüm resmi belgeleri ve yazışmalarında bu kurul kısa adıyla "SPORAK" olarak anılır.

SPORAK'ın Görevleri, Yetkileri ve Sorumlulukları

 a. Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde YÖK tarafından tanınan yükseköğretim kurumlarının lisans ve lisansüstü programlarının SBD adına akreditasyonu için ayrıntılı bir program düzenlemek, uygulamak ve akreditasyon kararlarını almak,

 b. Program değerlendirmeleri sırasında görev yapacak program değerlendirme takımlarını ve bu takımlarda görev alacak program değerlendiricilerini, eş değerlendirircileri, takım başkanlarını ve eş başkanları belirlemek,

 c. Eğitim Komitesi tarafından teklif edilen program değerlendiricisi adaylarını ilke, esas ve yeterlikler açısından görüşünü Yönetim Kurulu'na sunmak,

 d. Yürürlükteki akreditasyon süreçleri ve değerlendirme ölçütleri ile ilgili gerekli gördüğü değişiklik önerilerini Yönetim Kurulu'na sunmak.

Scroll to Top