Loading...

Dernek İktisadi İşletmesi

Dernek İktisadi İşletmesi

İktisadi İşletmenin amaç ve konuları başlıca şunlardır:

 

a- Özel ve kamu kurum ve kuruluşlarına yönetim ve danışmanlık alanlarında özel eğitim vermek. Her türlü ürün, sistem ve personel belgeleri almak ve vermek. Her türlü Ürün, sistem ve personel belgeleri alanında özel eğitim vermek ve belgelendirme hizmetlerinde bulunmak. Sistem ve organizasyonlarını kurmak. Teknolojik altyapılarını kurmak. Kurslar ve özel dershaneler açmak, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek. İnsan kaynakları alanında eleman yetiştirmek, iş alanları yaratmak. Özel ve Kamu kurum ve kuruluşlarına insan kaynakları alanında hizmetler vermek ve özel eğitimlerini sağlamak. Kurumsal eğitimler vermek. Kurslar ve özel dershaneler açmak, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek.

b- Çeşitli mesleki alanlarda beceri kazandırmak maksadıyla sanat ve mesleğe yönelik (bilgisayar, daktilo, muhasebe, modelistlik, stilistlik) eğitim ve öğretim vermek, özel dershane ve kurs açıp işletmek.

c- Eğitim ve öğretim amaçlı her türlü laboratuar kurmak, araç ve gereç, doküman ve laboratuar malzemelerinin alımı, satımı, ithal ve ihracını yapmak.

d- Konusu ile ilgili işler için iç ve dış piyasadan uzun orta ve kısa vadeli iştirakler, yatırım kredileri, emtia akreditif ve açık krediler esham ve tahvilat üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin etmek, her türlü ipotek rehin verebilmek ve almak

e- Amaçlarına uygun olarak faaliyetlerini devam ettirmek ve geliştirmek için gayrimenkuller ile gayrimenkul niteliğindeki hakları satın almak, inşaat yaptırmak, bunları satmak, başkalarına ait bina tesis teçhizat ve motorlu araçları kiralamak satın almak işletme lehine hakları iktisap etmek sahip olduğu malları istediği şekilde tasarruf etmek

f- Konusu ile ilgili olarak marka patent ustalık ve sanai mülkiyet haklarını almak, lisans anlaşmaları yapmak,

g- Konusu ile ilgili her türlü projeye aracılık yapmak ve müşavirlik ve danışmanlık hizmetlerinde bulunmak,

h- Yukarıda belirtilen işler dışında iktisadi işletme için yararlı görülecek başka işlere girişilmek istendiğinde Yönetim Kurulu’nun Kararı ile ilgili makamlardan gerekli izinler alındıktan sonra dilediği işleri de yapabilecektir.

SBD İktisadi işletmesi Belgesi

 

Scroll to Top