Loading...

Belgeler

Belgeler

SPOR BİLİMLERİ DERNEĞİ Tüzüğü ile bu tüzük gereği oluşturulan ve SPORAK etkinliklerinde kullanılmakta olan yönetmelik, yönerge ve diğer belgeler aşağıda listelenmiştir.

NOT: SBD ve SPORAK yürüttüğü düzenli akreditasyon faaliyetleri sonucunda elde ettiği birikimleri kurumlara özgü özel bilgilerin saklanması dışında; genel yaklaşımlar, sonuçlar ve etkiler açısından en geç iki yılda bir analiz ederek, spor bilimleri alanında var olabilecek yapısal sorunları (mevzuat, sistem, insan kaynağı vb.) içeren genel değerlendirme raporlarını alanın sürekli gelişimine katkı sağlamak amacıyla kamuoyuna ilan edecektir.

Kalite değerlendirme tescil belgemize ulaşmak için tıklayınız.

TÜZÜK

Spor Bilimleri derneği Tüzüğü  (14.11.2019-Güncel)

Spor Bilimleri Derneği Tüzüğü (01.11.2018)

Spor Bilimleri Derneği Tüzüğü (19.03.2017)

YÖNETMELİKLER

SBD Çalışma Yönetmeliği

YÖNERGELER

Aday Belirleme Komitesi Yönergesi (1.0-2019)

Arşivleme Yönergesi (1.0-2019)

Değerlendirme Ölçütlerinin Belirlenme Usulleri Yönergesi (1.0-2019)

Değerlendirme ve Akreditasyon Uygulama Esasları Yönergesi (1.0-2019)

Eğitim Komitesi Yönergesi (1.0-2019)

Sürekli İyileştirme Komitesi Yönergesi (1.0-2019)

Kalite Süreçleri Yönergesi (1.0-2019)

DEĞERLENDİRİCİLER VE KURUMLAR İÇİN BELGELER

Lisans Programları

1. 2020 Lisans Programları Başvuru Formu (1.0-2019) / Word hali

2. Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri (1.0 - 2019)

3. Lisans Programları Özdegerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu (1.0-2019)

4. Özdeğerlendirme Raporu Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Konular (1.0-2019)

5. Ara Rapor Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Konular (1.0-2019)

6. Lisans Programları Program Değerlendiricisi Raporu (1.0-2019)

7. Lisans Programları Öğrenci Değerlendirici Raporu (1.0-2019)

8. Program Değerlendirici Çizelgesi (1.0-2019)

9. Değerlendirme Klavuzu (1.0-2019)

DİĞER BELGELER

Değerlendirme Takım Üyelerinin Değerlendirilmesi (1.0-2019)

Etik Kurallar (1.0-2019)

Kalite Politikası (1.0-2019)

Akreditasyon Bedelleri (1.0-2019)

Ulusal Akreditasyon Çalışmaları Sözleşmesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scroll to Top